Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 οι αιτήσεις για  το Πρόγραμμα δωρεάν θαλάσσια μπάνια 2024

ΚΑΠΗ

Το πρόγραμμα θα εκτελείται από Δευτέρα έως Παρασκευή με δύο διαδρομές και  για  τρία 15νθήμερα:

  • Α’ δεκαπενθήμερο: 1 Ιουλίου – 12 Ιουλίου
  • Β’ δεκαπενθήμερο: 15 Ιουλίου – 26 Ιουλίου
  • Γ’ δεκαπενθήμερο: 29 Ιουλίου – 9 Αυγούστου

Δείτε τις διαδρομές ΕΔΩ:

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2024

 

Παραλαβή καρτών συμμετοχής δικαιούχων

Οι κάρτες συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα διανέμονται στους/στις ενδιαφερόμενους/ες από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024, από  08:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ. στο Δ΄ ΚΑΠΗ (Θεσσαλίας 10) μέχρι την εξάντληση των καρτών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δημότες/ισσες και κάτοικοι θα παραλαμβάνουν την κάρτα αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, προσκομίζοντας:

Δικαιολογητικά  συμμετοχής για  τα ενήλικα μέλη  της  οικογένειας (σε φωτοτυπία)

  1. Αστυνομική ταυτότητα.
  2. Μικρή πρόσφατη φωτογραφία.
  3. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ) ή Ε1 φορολογικής δήλωσης (πρόσφατο) ή κάρτα μέλους ΚΑΠΗ Αγίου Δημητρίου.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση.

Δικαιολογητικά  συμμετοχής για  τα  ανήλικα μέλη

Για τη συμμετοχή ανηλίκων απαιτούνται, υπεύθυνες δηλώσεις με γνήσιο της υπογραφής ΚΑΙ από τους  δύο (2) γονείς.