Το 14ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου “Around the world in 180 days”

Νηπιαγωγεία

Το 14ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου μαζί με άλλα σχολεία της Ευρώπης συμμετείχε στο έργο etwinning “Around the world in 180 days“. Όλα τα σχολεία δημιούργησαν  τη συνεργατική αφίσα για τις σημαίες της Ευρώπης.