Το Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας κοντά σε ευάλωτους/ες συμπολίτες μας

Κοινωνική Υπηρεσία

Τη σημερινή μέρα του καύσωνα, κοινωνική λειτουργός του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας, θα βρίσκεται στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Συσσιτίου (Αγ Βασιλείου 83), με σκοπό την άμεση επικοινωνία με τους/τις πλέον ευάλωτους/ες συμπολίτες μας, την καταγραφή και διερεύνηση των αναγκών τους και την ενδυνάμωσή τους.

Η δράση γίνεται για δεύτερη φορά το τελευταίο δεκαπενθήμερο, αφού έχει προηγηθεί επικοινωνία και επιτόπιες συναντήσεις με τους/τις αστέγους/ες της περιοχής μας.

Μεσα στον επομενο μήνα θα γίνει εκτενέστερη διερεύνηση των αναγκών τους, με κατ’ οίκον επισκέψεις στους/στις ενταγμένους/ες στο Κοινωνικό Συσσίτιο και δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης.