Β’ κύκλος του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2021

Κατόπιν αξιολόγησης από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας των αιτημάτων που υποβλήθηκαν, με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/892/οικ. 21602/2021 του Υπ. Εσωτερικών γίνεται γνωστό ότι αναρτήθηκαν τα αιτήματα των φορέων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου 2021 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).

Κάθε ενδιαφερόμενος/η υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσιοποίηση των θέσεων και ειδικότερα από τις 17 έως και τις 28 Νοεμβρίου 2021.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων να μετακινηθούν στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και στα νομικά πρόσωπα «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) και Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ), παρατίθεται ο πίνακας των ειδικοτήτων για τις οποίες υπάρχουν κενές θέσεις.

A/A ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
1 ΔΕ1-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
2 ΔΕ29-ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
3 ΔΕ38-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
4 ΔΕ-ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ-ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ 2
5 ΔΕ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
6 ΠΕ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
7 ΠΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
8 ΠΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1
9 ΠΕ 6-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
10 ΠΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
11 ΤΕ-ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
12 ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
13 ΤΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
14 ΤΕ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
15 ΤΕ22-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
16 ΤΕ3-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
17 ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 3
18 ΥΕ-ΦΥΛΑΚΑΣ-ΕΡΓΑΤΗΣ (ΟΠΑΠ) 1
19 ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ (ΟΠΑΠ) 1
20 ΤΕ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ (ΟΠΚΑΠ) 1

Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της απογραφής …ΕΔΩ.