Βεβαίωση αδυναμίας μετακίνησης λόγω καιρικών συνθηκών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες κάτοικοι του Δήμου Αγίου Δημητρίου για βεβαίωση αδυναμίας πρόσβασης στην εργασία τους, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών κατά το χρονικό διάστημα από 24 έως 26-1-2022, μπορούν να κατεβάσουν το σχετικό αρχείο …ΕΔΩ και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στα αντίστοιχα πεδία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για βεβαίωση πέραν των παραπάνω ημερομηνιών, παρακαλούνται να υποβάλουν το αίτημα τους στο e-mail  dad-may@dad.gr.