Ξεκίνησε η απογραφή κτιρίων από την ΕΛΣΤΑΤ • Από 13 Νοεμβρίου, η απογραφή πληθυσμού

Ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 27-9-2021 η απογραφή κτιρίων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Οι ερευνητές/ριες της ΕΛΣΤΑΤ επισκέπτονται όλα τα κτίρια κάθε οικισμού και καταγράφουν, για κάθε ένα ξεχωριστά, τα χαρακτηριστικά του, συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο το οποίο περιλαμβάνεται σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.

Οι ερευνητές/ριες (τομεάρχες) φέρουν ειδική κονκάρδα με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους, καθώς και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Επικοινωνούν με τον ιδιοκτήτη ή τον ένοικο της κατοικίας ή του κτιρίου, ή τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, για την καταγραφή των χαρακτηριστικών κάθε κτιρίου.

Κονκάρδα τομεάρχη

Η Απογραφή Κτιρίων διενεργείται κάθε δέκα χρόνια και αποτελεί στάδιο των προπαρασκευαστικών εργασιών της Απογραφής Πληθυσμού που θα ξεκινήσει στις 13 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2021.

Τα στοιχεία της Απογραφής Κτιρίων αξιοποιούνται από την Πολιτεία για τον αντισεισμικό σχεδιασμό, τις πολιτικές υποδομών, μεταφορών, ενέργειας και εν γένει τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω της Απογραφής είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων.

Η ΕΛΣΤΑΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Απογραφέων της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών (ΠΚ), για απασχόληση κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και τη 15η ώρα της 27ης Σεπτεμβρίου 2021.