Υπό τροποποίηση ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Με απόφαση της Δημάρχου Αγίου Δημητρίου, Μαρίας Ανδρούτσου, συγκροτείται Ομάδα Διοίκησης Έργου, από υπηρεσιακά στελέχη, για την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Η συνολική εποπτεία υλοποίησης του έργου της OΔΕ και ο συντονισμός των εργασιών της ασκείται από τη Γενική Γραμματέα του Δήμου, Ελένη Χαλβατζά.-