Υπεύθυνη δήλωση στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας ιδιοκτητών

Uncategorized

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης από τη Διεύθυνση Πρασίνου ΕΔΩ ακολουθεί σχετικό έγγραφο του αρμόδιου Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Πρασίνου Κ. Κυριακάκη αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας. Ειδικότερα στο κείμενο μεταξύ άλλων αναφέρεται:

“Ενημερώνουμε όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας, ότι επιπλέον των υποχρεώσεών τους, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 9575/13-03-2024 ανακοίνωσή μας υποχρεούνται μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους να προβαίνουν στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 31, παρ. 4 του Ν. 5075/2023 (ΦΕΚ Α’ 206/12/12/2023). Σύμφωνα με την παρ. 5 του ανωτέρου άρθρου «στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση της παρ. 4. επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1000) ευρώ». ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf