7η/2023 και 8η/2023 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει την Πέμπτη 4-5-2023, ώρα 17:00 (7η ειδική συνεδρίαση) και ώρα 17:30 (8η συνεδρίαση).

Δείτε τις συνεδριάσεις