Ανεπαρκή μέτρα και πολλά ερωτηματικά μπροστά στο άνοιγμα των σχολείων

Η προστασία της υγείας και η ασφάλεια των μαθητών είναι πρώτης προτεραιότητας για κάθε οικογένεια. Η Λαϊκή Συσπείρωση έγκαιρα έθεσε το ζήτημα στο ΔΣ για τα σχολεία όλων των βαθμίδων και τους παιδικούς σταθμούς, ζητώντας ενημέρωση για το ποια μέτρα έχουν παρθεί. Απαιτήσαμε αίθουσες κατάλληλες για τους μαθητές (τήρηση των αποστάσεων, του εξαερισμού κ.λπ.), μείωση των μαθητών ανά τμήμα, προσλήψεις μαζικές μόνιμου προσωπικού, παιδαγωγικού και βοηθητικού…

Περισσότερα…