ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 18ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 29/4/2024

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ 3ο εκτος ΑΡ.ΑΠ.168.24

ΘΕΜΑ 3ο εκτος ΑΡ.ΑΠ.168.24 ΠΑΡΑΧ. πλ. παναγουλη σε νικη - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 1o ΑΡ ΑΠ.170.24

ΘΕΜΑ 1o ΑΡ ΑΠ.170.24 ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 1o εκτός ΑΡ ΑΠ.166.24

ΘΕΜΑ 1o εκτός ΑΡ ΑΠ.166.24 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.ΠΡΑΚΤ.ΔΙΑΓΩΝ.ΠΡΟΜΗΘ.ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΑ&ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΦΥ - ορθ.επαναλ

ΘΕΜΑ 2ο ΑΡ.ΑΠ.171.24

ΘΕΜΑ 2ο ΑΡ.ΑΠ.171.24 ΠΡΟΓΡ. ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 2ο εκτός ΑΡ.ΑΠ.167.24

ΘΕΜΑ 2ο εκτός ΑΡ.ΑΠ.167.24 ΕΓΚΡ.ΚΙΝΗΣ.ΠΟΥΛΜΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Ορθη επαναληψη

ΘΕΜΑ 3o ΑΡ ΑΠ.172.24

ΘΕΜΑ 3o ΑΡ ΑΠ.172.24 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ - ορθη επαναληψη

ΘΕΜΑ 4o ΑΡ.ΑΠ.173.24

ΘΕΜΑ 4o ΑΡ.ΑΠ.173.24 ΔΩΡΕΑ ATHENS METRO MALL - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 4o ektos ΑΡ. ΑΠ.169.24

ΘΕΜΑ 4o ektos ΑΡ. ΑΠ.169.24 διορθ.91.2024 προυπ 2024 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 5ο ΑΡ.ΑΠ.174.24

ΘΕΜΑ 5ο ΑΡ.ΑΠ.174.24 ΔΩΡΕΑ ΠΑΣΧ.ΛΑΜΠΑΔΩΝ OFFICE LINE - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 6o ΑΡ.ΑΠ.175.24

ΘΕΜΑ 6o ΑΡ.ΑΠ.175.24 ΔΩΡΕΑ ΛΟΛΑ - ορθΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 7o ΑΡ.ΑΠ.176.24

ΘΕΜΑ 7o ΑΡ.ΑΠ.176.24 ΔΩΡΕΑ ΗΛΙΑΣ ΔΟΥΚΑΣ -ορθη επαναληψη

ΘΕΜΑ 8o ΑΡ.ΑΠ.177.24

ΘΕΜΑ 8o ΑΡ.ΑΠ.177.24 ΔΩΡΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MSD - ορθη επαναλ

ΘΕΜΑ 9ο ΑΡ.ΑΠ.178.24

ΘΕΜΑ 9ο ΑΡ.ΑΠ.178.24 ΠΑΡΑΤ.ΩΡΑΡ.ΚΥΡΙΤΣΗ - ορθη επαναληψη

ΘΕΜΑ 10ο ΑΡ.ΑΠ.179.24

ΘΕΜΑ 10ο ΑΡ.ΑΠ.179.24 ΕΓΚΡ.ΚΙΝΗΣ.ΠΟΥΛΜΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ - ορθη επαναληψη

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠ.165.24 Ε

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠ.165.24 ΕΓΚΡ. ΣΥΖ. ΘΕΜ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠ.165.24

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠ.165.24 ΕΓΚΡ. ΣΥΖ. ΘΕΜ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ