ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 29-02-24

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 1o ektos ΑΡ.ΑΠ. 65 .24

ΘΕΜΑ 1o ektos ΑΡ.ΑΠ. 65 .24 ΕΓΚΡ.ΔΙΑΔ.ΓΙΑ ANAΘ. αποκρ.

ΘΕΜΑ 3o ΑΡ.ΑΠ.67.24

ΘΕΜΑ 3o ΑΡ.ΑΠ.67.24 παρατ. εργου μελετ.πυροπροστ, σχολ

ΘΕΜΑ 4o ΑΡ.ΑΠ.68.24

ΘΕΜΑ 4o ΑΡ.ΑΠ.68.24 ΕΠΙΤΡ.ΕΞΑΚ.ΚΟΣΤ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΜ.ΕΝΕΡ.ΑΝΑΒ

ΘΕΜΑ 5o ΑΡ.ΑΠ.69.24

ΘΕΜΑ 5o ΑΡ.ΑΠ.69.24 διαγρ. προσαυξ. καραφωτιας

ΘΕΜΑ 6ο ΑΡ.ΑΠ.70.24

ΘΕΜΑ 6ο ΑΡ.ΑΠ.70.24 ανακλ. αδ.μουσικής λοης & δανεζης

ΘΕΜΑ 7o ΑΡ ΑΠ.71.24-ορθη επαναληψη

ΘΕΜΑ 7o ΑΡ ΑΠ.71.24 ΕΦΕΣΗ εκτελ - ορθη επαναληψη

ΘΕΜΑ 7o ΑΡ ΑΠ.71.24

ΘΕΜΑ 7o ΑΡ ΑΠ.71.24 ΕΦΕΣΗ εκτελ

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠ. 64.24

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠ. 64.24 ΕΓΚΡ. ΣΥΖ. ΘΕΜ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ 2ο ΑΡ.ΑΠ.66.23

ΘΕΜΑ 2ο ΑΡ.ΑΠ.66.23 κυκλοφ.ρυθμ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ