Δημοπρασία εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση και συντήρηση διαφημιστικών πλαισίων

Προμήθειες και έργα

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση και συντήρηση διαφημιστικών πλαισίων σε στέγαστρα όπου απαιτείται και σύγχρονων μέσων προβολής μηνυμάτων σε 30 στάσεις αστικών συγκοινωνιών και 3 κοινόχρηστους χώρους σε πλατείες και πεζοδρόμους για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.

♦ Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αγίου Δημητρίου την Τρίτη 25-10-2022 και ώρα 13:00.