Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Προσοχή! Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας, λόγω εκτεταμένων εργασιών ανάπλασης και συντήρησης των εγκαταστάσεών του.

  1. Καλέστε στο τηλ. 210 9889945, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα της ημερομηνίας επίσκεψης που σας ενδιαφέρει.
  2. Κατεβάστε το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ, συμπληρώστε τα σχετικά στοιχεία και στείλτε το, με υπογραφή και σφραγίδα, με fax στο 2109835241 η με e-mail στη διεύθυνση pka@dad.gr.
  3. Την ημέρα της επίσκεψης, πρέπει να έχετε μαζί σας, συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ.