Καθαριότητα & Πράσινο

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου στεγάζεται στη λεωφόρο Αγ. Δημητρίου 321 και σε αυτήν υπάγονται τα εξής τμήματα:

  • Υπηρεσία Καθαριότητας
  • Υπηρεσία Πρασίνου
  • Δημοτικό Κοιμητήριο
Για ογκώδη απορρίμματα καλείτε στο τηλέφωνο: 210 9811328

Παρακαλείσθε να μην εναποθέτετε ογκώδη απορρίμματα και κλαδέματα στα πεζοδρόμια και τους δρόμους της πόλης χωρίς προηγουμένως να έχετε καλέσει την Υπηρεσία Καθαριότητας προκειμένου να ενημερώσετε και να φροντίσετε την αποκομιδή τους από το Δήμο. 


Κανονισμός Καθαριότητας 

Αναλυτικός Κανονισμός Καθαριότητας


Ανακοινώσεις • Εκδηλώσεις • Δράσεις