Δημοτικοί Λαχανόκηποι

Σε κρίσιμες για την οικονομία και την κοινωνία περιόδους, όπως αυτή που διανύουμε, που ο κοινωνικός ρόλος του κράτους συρρικνώνεται, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έρχεται με τη δράση της να καλύψει δυναμικά άμεσες και καθημερινές ανάγκες των πολιτών αλλά και να συμβάλει στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ισορροπίας.

Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής στην πόλη του Αγ. Δημητρίου αποτελούν προτεραιότητα για τη διοίκηση του Δήμου.
Οι δράσεις που αναπτύσσονται στην πόλη από την Υγειονομική και την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, από τον Οργανισμό Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας, αλλά και από τις εθελοντικές ομάδες πολιτών, είναι ανεκτίμητης αξίας και έχουν αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Σήμερα, η δραματική πορεία της ελληνικής οικονομίας έχει κάνει την ύφεση να μοιάζει ατελείωτη και μη υποφερτή για μια ολοένα αυξανόμενη μερίδα πολιτών.
Η ανάπτυξη δομών στήριξης όπως το Κοινωνικό Συσσίτιο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο ή η Δημοτική Ιματιοθήκη αποδείχθηκε αναπόφευκτη.

Οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι όμως ήταν ένα διαφορετικό έργο Κοινωνικής Πολιτικής.
Μια δομή που δεν αφορά μόνο στην κοινωνία, αλλά και στο περιβάλλον, την οικολογία, το σεβασμό στη φύση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση παιδιών και ενηλίκων.
Η δημιουργία των Δημοτικών Λαχανόκηπων αποτέλεσε προεκλογική, όχι απλώς πρόταση, αλλά και δέσμευση της παρούσας Διοίκησης.

Σήμερα, μέσω των Δημοτικών Λαχανόκηπων, καταφέρνουν να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε οπωροκηπευτικά προϊόντα 45 οικογένειες του Δήμου και επιπλέον να δίνουν το 10% της καλλιέργειάς τους για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας, το οποίο υποστηρίζει πολλές άλλες οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι ήταν μια τολμηρή εναλλακτική παρέμβαση μέσα στο βεβαρυμμένο αστικό περιβάλλον της πόλης του Αγίου Δημητρίου. Μιας πόλης πυκνοδομημένης με σημαντική έλλειψη χώρων πρασίνου.

Η υλοποίηση του Έργου
Αρχικά αναζητήθηκε μια αδόμητη και μη οικοδομήσιμη έκταση ικανή να καλύψει αυτό το φιλόδοξο σχέδιο.
Το κίνητρο ήταν η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα σε κατοίκους να συμπληρώσουν τα αγαθά του οικογενειακού τραπεζιού απευθείας από το δικό τους περιβόλι.
Ωστόσο, ο Αστικός ή Κοινωνικός ή Δημοτικός Λαχανόκηπος (Community Garden) είναι μια παλιά ιστορία, 150 περίπου χρόνων παλιά, τουλάχιστον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, της Αμερικής, του Καναδά, της Αργεντινής κ.α.
Πρόκειται για ένα διαδεδομένο τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης από τους ίδιους τους δημότες, προϊόντων της γης, τις περισσότερες φορές βιολογικών, προκειμένου να καταφέρουν να επιβιώσουν, ειδικά σε περιόδους που τα εισοδήματά τους δέχονται «πιέσεις» και περικοπές όπως συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας.

Το έργο αυτό, ξεκίνησε στην πόλη του Αγ. Δημητρίου από το μηδέν.
Η έκταση συνολικά 2,5 στρεμμάτων, στην οποία αποφασίστηκε να υλοποιηθεί το έργο, ανήκε στο Δήμο, ήταν ανεκμετάλλευτη, εκτός σχεδίου, σε μια αρκετά υποβαθμισμένη γειτονιά στην άκρη της πόλης.
Εκπονώντας ειδική μελέτη, δόθηκε μια νέα ευκαιρία στο κομμάτι αυτό της δημοτικής γης.
Καθαρίστηκε, χωρίστηκε σε περιβόλια και αξιοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο για τους δικαιούχους καλλιεργητές όσο και για τους περίοικους.
Η υλοποίηση του Έργου των Λαχανόκηπων ήταν άμεση και κυρίως με πόρους του Δήμου.

Οι δικαιούχοι επιλέγονται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια: την ανεργία, την οικογενειακή κατάσταση κ.λπ. και με προτεραιότητα στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 
Ο συνολικός χρόνος του δικαιώματος χρήσης της γης είναι 2 χρόνια.
Η καλλιέργεια στους Δημοτικούς Λαχανόκηπους είναι αποκλειστικά βιολογική και αυτού του είδους τη μέθοδο είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν όλοι οι καλλιεργητές. Εξάλλου η Βιολογική Καλλιέργεια έχει οριστεί και από τον Κανονισμό Λειτουργίας (που συστήθηκε από την έναρξη του έργου) ως ο μοναδικός τρόπος καλλιέργειας.
Τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας έχουν αποδεχθεί όλοι οι δικαιούχοι κατά την παραλαβή του περιβολιού τους και έτσι διασφαλίζεται η ποιότητα στην καλλιέργεια.

Στόχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου με το έργο αυτό είναι πρωταρχικά η ανακούφιση των νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα, αλλά και η προσφορά μιας εναλλακτικής διεξόδου για τους πολίτες.
Συμπληρωματικά, τα οικολογικά και περιβαλλοντικά οφέλη είναι πολλαπλά και πολύ σημαντικά.
Η δημιουργία περιβολιών μέσα στο πυκνοδομημένο περιβάλλον της πόλης αποτελεί μια εναλλακτική πράσινη πρόταση, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το επίπεδο της ζωής των περιοίκων και βελτιώνοντας αισθητικά την περιοχή.
Τα κοινωνικά οφέλη επίσης είναι πολύ σημαντικά. Αρκεί να αναφέρουμε πως η ενασχόληση με τους λαχανόκηπους συμβάλλει στην εξοικείωση των νέων ανθρώπων με τη γη και την καλλιέργεια, δίνοντας ακόμη και κίνητρο σε κάποιους από αυτούς να στρέψουν το επαγγελματικό τους ενδιαφέρον προς το συγκεκριμένο τομέα.

Μιλάμε στην ουσία για μια δράση που διαμορφώνει νησίδες συλλογικότητας στην τοπική κοινωνία.
Φέρνει κοντά τους πολίτες που ασχολούνται, ανθρώπους διαφόρων ηλικιών και κουλτούρας, οι οποίοι κοινωνικοποιούνται και απασχολούνται δημιουργικά προς όφελος της οικογένειας τους. Ακόμη, οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι έχουν ήδη αποτελέσει κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους μαθητές της πόλης του Αγ. Δημητρίου χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
Είναι σημαντικό μια κοινωνική δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να βοηθά τους πολίτες να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος, να ανακαλύπτουν την αξία της ενασχόλησης με τη φύση, να νιώθουν σεβασμό γι’ αυτήν και να μαθαίνουν να την προστατεύουν και να την αναδεικνύουν.

Οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι του Δήμου Αγίου Δημητρίου
βρίσκονται επί της οδού Εθνομαρτύρων 61.

Ανακοινώσεις