Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό μελών Συγκρότησης Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ)

Παράταση Ανοικτής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών που θα συγκροτήσουν την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ) στο πλαίσιο της λειτουργίας της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ).

140602_Σ.35770_14-06-24_ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ_Δ19 - Δ. Αντιπλημμυρικών _ Εγγειοβελτιωτικών Έργων.pdf