Σταθερά παραμένουν τα δημοτικά τέλη για το 2023 • Νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Καθαριότητα - Πράσινο

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, στην τακτική συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 30-11-2022, αποδέχτηκε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής και αποφάσισε να διατηρήσει σταθερά τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023, στις τιμές του 2022, καθώς και να στηρίξει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με απαλλαγές από 50% έως και 100% στους δημοτικούς φόρους και τα τέλη, κατά περίπτωση.

ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑ Τ.Μ.

Γενικός συντελεστής κατοικίας 1,13 €
Γενικός συντελεστής για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς 1,13 €
Γενικός συντελεστής για άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας 2,73 €
Γενικός συντελεστής επιχειρήσεων μεγάλου βαθμού επιβάρυνσης ανταποδοτικών υπηρεσιών 4,65 €
Ειδικός συντελεστής για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας σε επαγγελματικούς χώρους μικρότερους των 150 τ.μ., εξαιρώντας Τράπεζες, αγορές χρυσού και επιχειρήσεις που εντάσσονται στον ειδικό συντελεστή μεγάλου βαθμού επιβάρυνσης ανταποδοτικών υπηρεσιών 2,33 €
Για στεγασμένη επιφάνεια καταστημάτων μέχρι 6.000 τ.μ. κάθε φύσης 2,73 €
Για στεγασμένη επιφάνεια που χρησιμοποιείται από πολιτιστικούς/εθνικοτοπικούς και αθλητικούς συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 1,13 €
Για ακάλυπτους χώρους μέχρι 6.000 τ.μ., που χρησιμοποιούνται για βιοτεχνίες, βιομηχανίες, φυτώρια, μάντρες οικοδομικών υλικών, χώρους στάθμευσης οχημάτων, εμπόριο ξυλείας κλπ., το τέλος καθορίζεται σε ποσοστό 25% του αντίστοιχου συντελεστή στεγασμένων καταστημάτων εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ. 0,68 €
Για ακάλυπτους χώρους πάνω από 6.000 τ.μ. το τέλος για τα πέραν των 6.000 τ.μ. καθορίζεται σε ποσοστό 30% του τέλους που έχει ορισθεί για την καλυπτόμενη επιφάνεια των ακάλυπτων χώρων μέχρι 6.000 τ.μ.

 

0,20 €
Για στεγασμένη επιφάνεια πάνω από 6.000 τ.μ. το τέλος καθορίζεται σε ποσοστό 60% του τέλους που έχει ορισθεί για την καλυπτόμενη επιφάνεια των καταστημάτων μέχρι 6.000 τ.μ. 1,64 €
Δημοτικός Φόρος 0,19 €

Νέες ρυθμίσεις για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

Αν και η πολιτική ειδικών τιμολογίων για αδύναμους οικονομικά πολίτες εφαρμόζεται όλα τα τελευταία χρόνια, από φέτος διευρύνεται σημαντικά η ομάδα των διακαιούχων, παρά την υποχρηματοδότηση που εξακολουθεί πλήττει το Δήμο Αγίου Δημητρίου και την Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα.

Μείωση έως απαλλαγή καταβολής δημοτικών τελών μπορούν να έχουν οι:
► Άποροι
► Άτομα με αναπηρίες
► Πολύτεκνοι
► Τρίτεκνοι
► Μονογονεϊκές οικογένειες
► Μακροχρόνια άνεργοι

Δείτε τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά → ΕΔΩ