Μέχρι 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για επιχορήγηση συλλόγων, σωματείων και φορέων του Δήμου

Οικονομική Υπηρεσία

Η προθεσμία υποβολής αίτησης των Συλλόγων, Σωματείων, Φορέων του Δήμου Αγίου Δημητρίου
που επιθυμούν την παροχή χρηματικής επιχορήγησης δράσεων – εκδηλώσεων έτους 2023,
λήγει τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023.

Δείτε περισσότερα → ΕΔΩ.