ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 16/4/24

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡ.ΑΠ.74.24

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡ.ΑΠ.74.24 ΜΟΡΙΟΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΡΑΦΗΝΑ

ΘΕΜΑ 2ο ΑΡ.ΑΠ.75.24

ΘΕΜΑ 2ο ΑΡ.ΑΠ.75.24 ΤΡΟΠΟΠ.ΚΑΝΟΝ.ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ 3ο ΑΡ.ΑΠ.76.24

ΘΕΜΑ 3ο ΑΡ.ΑΠ.76.24 συμφ.γνωμη για οριοθ.ρεμ. με νεα σμυρνη

ΕΜΑ 4ο ΑΡ.ΑΠ.77.24

ΘΕΜΑ 4ο ΑΡ.ΑΠ.77.24 ΕΓΚΡ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤ.ΠΟΛΕΩΝ

ΘΕΜΑ 6ο ΑΡ.ΑΠ.78.24

ΘΕΜΑ 6ο ΑΡ.ΑΠ.78.24 ΕΓΚΡ.ΣΥΓΚΡΟΤ.ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΕΑ

ΘΕΜΑ 7ο ΑΡ.ΑΠ.79.24

ΘΕΜΑ 7ο ΑΡ.ΑΠ.79.24 ΠΑΡΑΧ.Α ΚΑΠΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΘΕΜΑ 10ο ΑΡ.ΑΠ.82.24

ΘΕΜΑ 10ο ΑΡ.ΑΠ.82.24 ΕΠΙΣΤΡ.ΕΓΓΥΗΤ. AIGLON

ΕΜΑ 11ο ΑΡ.ΑΠ.83.24

ΘΕΜΑ 11ο ΑΡ.ΑΠ.83.24 ΕΠΙΣΤΡ.ΕΓΓΥΗΤ.ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΘΕΜΑ 12ο ΑΡ.ΑΠ.84.24

ΘΕΜΑ 12ο ΑΡ.ΑΠ.84.24 ΕΠΙΣΤΡ.ΕΓΓΥΗΤ.ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ 13o ΑΡ.ΑΠ.85.24

ΘΕΜΑ 13o ΑΡ.ΑΠ.85.24 ΚΑΘΟΡ.ΚΩΔ.ΠΡΟΥΠ.2024 ΧΕΠ - ορθη επαναληψη

ΘΕΜΑ 14ο ΑΡ.ΑΠ.86.24

ΘΕΜΑ 14ο ΑΡ.ΑΠ.86.24 ΠΑΡΑΤ.ΕΚΜΙΣΘ.ΑΝΘΟΠ.ΝΕΚΡ.ΔΑΦΝΗΣ

ΘΕΜΑ 15o ΑΡ.ΑΠ.87.24

ΘΕΜΑ 15o ΑΡ.ΑΠ.87.24 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΙΝ. ΠΡΑΓΜ.. ΜΗΧΑΝΟΓΡ

ΘΕΜΑ 16ο ΑΡ.ΑΠ.88.24

ΘΕΜΑ 16ο ΑΡ.ΑΠ.88.24 ΠΡΑΚΤ. ΕΠΙΤΡ ΦΟΡΟ.YΠΟΘ. ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΘΕΜΑ 17ο ΑΡ.ΑΠ.89.24

ΘΕΜΑ 17ο ΑΡ.ΑΠ.89.24 ΠΡΑΚΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΟΛ.YΠΟΘ. ΠΑΥΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟ

ΘΕΜΑ 18ο ΑΡ.ΑΠ.90.24

ΘΕΜΑ 18ο ΑΡ.ΑΠ.90.24 εγκρ. θεσ. & μοριοδ.για κοινων.φροντιστηρ

ΘΕΜΑ 19ο ΑΡ.ΑΠ.91.24

ΘΕΜΑ 19ο ΑΡ.ΑΠ.91.24 ΕΓΚΡ.ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡ.ΑΝΙΧΝ.ΔΥΣΚΟΛ.ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΙ

ΘΕΜΑ 20ο ΑΡ.ΑΠ.92.24

ΘΕΜΑ 20ο ΑΡ.ΑΠ.92.24 ΕΓΚΡ. ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΡΟΑΓ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΙ

ΘΕΜΑ 21ο ΑΡ.ΑΠ.93.24

ΘΕΜΑ 21ο ΑΡ.ΑΠ.93.24 ΕΓΚΡ. ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΣΤΟΜΑΤ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΙ