ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΣΤΙΣ 26/02/2024

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡ.ΑΠ.45.24

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡ.ΑΠ.45.24 ΣΥΝΤΕΛ. ΚΑΘΑΡ.2024

ΘΕΜΑ 2ο ΑΡ.ΑΠ.46.24

ΘΕΜΑ 2ο ΑΡ.ΑΠ.46.24 συντελ. δημοτ. φορος .2024

ΘΕΜΑ 3ο ΑΡ.ΑΠ.47.24

ΘΕΜΑ 3ο ΑΡ.ΑΠ.47.24 συντελ. τελ.καταλ. κνχ .2024

ΘΕΜΑ 4ο ΑΡ.ΑΠ.48.24

ΘΕΜΑ 4ο ΑΡ.ΑΠ.48.24 τελη διαφημ. 2024

ΘΕΜΑ 5ο ΑΡ.ΑΠ.49.24

ΘΕΜΑ 5ο ΑΡ.ΑΠ.49.24 καθορ. ταπ. 2024

ΘΕΜΑ 6ο ΑΡ.ΑΠ.50.24

ΘΕΜΑ 6ο ΑΡ.ΑΠ.50.24 καθορ. τελ. νεκροτ. 2024

ΘΕΜΑ 7ο ΑΡ.ΑΠ.51.24

ΘΕΜΑ 7ο ΑΡ.ΑΠ.51.24 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2024

ΘΕΜΑ 9ο ΑΡ.ΑΠ.52.24

ΘΕΜΑ 9ο ΑΡ.ΑΠ.52.24 ΕΠΙΚαιρ.ΚΑΝΟΝ. ΚΕΝΤΡ.ΚΟΙΝΟΤ

ΘΕΜΑ 10ο ΑΡ.ΑΠ.53.24

ΘΕΜΑ 10ο ΑΡ.ΑΠ.53.24 προγραμ.συμφ. smart bear

ΘΕΜΑ 11ο ΑΡ.ΑΠ.54..24

ΘΕΜΑ 11ο ΑΡ.ΑΠ.54..24 ΟΡ.ΕΚΠΡ.ΗΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ 12ο AΡ.ΑΠ. 55.24

ΘΕΜΑ 12ο AΡ.ΑΠ. 55.24 ΔΙΑΠ. επιτρ koin.pant - ορθη επαναλ

ΘΕΜΑ 12ο AΡ.ΑΠ. 55.24

ΘΕΜΑ 12ο AΡ.ΑΠ. 55.24 ΔΙΑΠ. επιτρ koin.pant

ΘΕΜΑ 13ο ΑΡ.ΑΠ.56.24

ΘΕΜΑ 13ο ΑΡ.ΑΠ.56.24 παρατ.εκμ. ανθοπ.νεκροταφειου

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠ.43.24

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠ.43.24 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΘΕΜ.ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο ektos ΑΡ.ΑΠ.44.24

ΘΕΜΑ 1ο ektos ΑΡ.ΑΠ.44.24 ψηφισμα για κεραια 3ο δημ.σχολ