ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 06-03-24

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡ.ΑΠ.75.23

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡ.ΑΠ.75.23 διπλογρ. δημου

ΘΕΜΑ 1ο εκτος ΑΡ.ΑΠ. 73.24

ΘΕΜΑ 1ο εκτος ΑΡ.ΑΠ. 73.24 ΠΑΡΑΧ.ΚΟΙΝ.ΧΩΡΟΥ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΟΥ

ΘΕΜΑ 2o ΑΡ.ΑΠ.76.24

ΘΕΜΑ 2o ΑΡ.ΑΠ.76.24 ANAΘ. ΓΙΑ προμ.γαλακτος

ΘΕΜΑ 2ο εκτος ΑΡ ΑΠ.74.24

ΘΕΜΑ 2ο εκτος ΑΡ ΑΠ.74.24 εγκρ.κινησ.πουλμαν εκτος δημου τρίκαλα κορινθίας

ΘΕΜΑ 3ο ΑΡ.ΑΠ.77.24

ΘΕΜΑ 3ο ΑΡ.ΑΠ.77.24 parat.ωραρ.μουσ. NILE OE

ΘΕΜΑ 4ο ΑΡ.ΑΠ.78.24

ΘΕΜΑ 4ο ΑΡ.ΑΠ.78.24 parat.ωραρ.μουσ. MOHAMED MOSSA MAHDI

ΘΕΜΑ 5o ΑΡ.ΑΠ.79.24

ΘΕΜΑ 5o ΑΡ.ΑΠ.79.24 επιστρ.αχρεωστ.ταπ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ - για αναρτηση

ΘΕΜΑ 6o ΑΡ ΑΠ.80.24

ΘΕΜΑ 6o ΑΡ ΑΠ.80.24 πρακτ.αποκρ.εκδηλ

ΘΕΜΑ 7o ΑΡ.ΑΠ.81.24

ΘΕΜΑ 7o ΑΡ.ΑΠ.81.24 χωροθ.γωνιας ανακυκλωσης

ΘΕΜΑ 8ο ΑΡ.ΑΠ.82.24

ΘΕΜΑ 8ο ΑΡ.ΑΠ.82.24 ΠΡΟΓΡ. ΙΔΟΧ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

ΘΕΜΑ 9ο ΑΡ.ΑΠ.83.24

ΘΕΜΑ 9ο ΑΡ.ΑΠ.83.24 ΠΡΟΓΡ. ΙΔΟΧ λοιπ.αντικαταβολες

ΘΕΜΑ 10ο ΑΡ ΑΠ.84.24

ΘΕΜΑ 10ο ΑΡ ΑΠ.84.24 εξειδ.πιστ. για 25η μαρτιου

ΘΕΜΑ 11o ΑΡ.ΑΠ.85.24

ΘΕΜΑ 11o ΑΡ.ΑΠ.85.24 διαγρ.οφειλης ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ.

ΘΕΜΑ 12o ΑΡ.ΑΠ.86.24

ΘΕΜΑ 12o ΑΡ.ΑΠ.86.24 διαγρ.οφειλης ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓ.

ΘΕΜΑ 13o ΑΡ.ΑΠ.87.24

ΘΕΜΑ 13o ΑΡ.ΑΠ.87.24 διαγρ.οφειλης ΛΑΚΙΩΤΗΣ

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠ. 72.24

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠ. 72.24 ΕΓΚΡ. ΣΥΖ. ΘΕΜ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ