Προμήθειες και έργα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπικών
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών, για την προμήθεια 9 φωτοτυπικών