Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο το οποίο ασχολείται με θέματα σχετικά με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής γενικά, αλλά και στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες ειδικότερα.


• Με την υπ’ αρ. 102/6-3-2016 απόφασή της, η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου ορίζει τον Αντιδήμαρχο Άγγελο Γαβαλά ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.-

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Ασημακοπούλου Αικατερίνη
 • Ειρηνάκης Παύλος
 • Μαθάς Ιωάννης
 • Μπαντούνας Πάνος
 • Μπέλλος Χαράλαμπος
 • Μαλαθούνης Ευάγγελος
 • Σκορδάκης Γεώργιος
 • Γιαννέζος Αναστάσιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Νομικός Εμμανουήλ
 • Πολυκανδρίτης Αναστάσιος
 • Συρράκος Νικόλαος
 • Αντιμισάρη Αγάπη
 • Βρεττός Νικόλαος

Προσκλήσεις συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής