Χρήσιμες πληροφορίες

Το Δημαρχείο Αγ. Δημητρίου βρίσκεται στη λεωφόρο Αγ. Δημητρίου 55 όπου και στεγάζονται οι εξής Διευθύνσεις:

  • Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Η Κοινωνική Υπηρεσία βρίσκεται στην οδό Ξενοφώντος 10 και το Τμήμα Υγείας &  Πρόνοιας βρίσκεται στην οδό Θεσσαλίας 10, όπου στεγάζονται και τα Δημοτικά Ιατρεία.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου βρίσκεται στη λεωφόρο Αγ. Δημητρίου 321.

 

Χρήσιμα τηλέφωνα & Δ/νσεις Δήμου Αγ. Δημητρίου 

Περισσότερα

Δημόσιες Υπηρεσίες

Αστυνομία Αργοστολίου 39Α    2109852525 – 210856081
Δ.Ε.Η. Γρ. Λαμπράκη & Ταινάρου    2109756821-5 – Βλάβες: 1259
Ε.ΥΔ.Α.Π.    2107495555
Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου 39    2109854214 – 2109834957 – Fax: 2109810892
ΕΛ.ΤΑ. Γράμμου 21    2109719240
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο  Αγ. Δημητρίου 139    2109730483
Ι.Κ.Α. Αγ. Δημητρίου 50    210 9766617
Υπουργείο Συγκοινωνιών Θεομήτορος 59    2106508000

Τράπεζες

ΑΤΤΙΚΗ Αγ. Δημητρίου 31 & Αρμοδίου 34   2109761671
ALPHA Αγ. Δημητρίου 35   2109764060
ΕΘΝΙΚΗ Αγ. Δημητρίου 91   2109709300
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αγ. Δημητρίου 173   2109764035
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αγ. Δημητρίου   2109738654
ΚΥΠΡΟΥ Λ. Βουλιαγμένης 266   2106418252

Ιεροί Ναοί

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αγ. Δημητρίου 2109709965 – 2109712456 – 2109731494
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αγ. Βασιλείου & Κολοκ/νη 2109717890
ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ Παπάγου & Θάλειας 2109711571
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ Σωτήρος 2109335918
ΑΓΙΩΝ. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ Αγ. Κωνσταντίνου 48 2109910331
ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ Δημοτικό Νεκροταφείο
Πιο πρόσφατες ανακοινώσεις