Χρήσιμες πληροφορίες

Το Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου βρίσκεται στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 55 όπου και στεγάζονται οι εξής Υπηρεσίες:

  • Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Αυτοτελές τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

Η Διεύθυνση Παιδείας και η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου βρίσκονται στην οδό Ξενοφώντος 10 και το Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας, όπου στεγάζονται και τα Δημοτικά Ιατρεία, βρίσκεται στην οδό Θεσσαλίας 10. Το τμήμα Αθλητισμού και το Τμήμα Πολιτισμού στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Ειρήνης 14 & Αγίου Δημητρίου. Στο ίδιο κτήριο συστεγάζεται και η Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου βρίσκεται στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 321.

 

Χρήσιμα τηλέφωνα & Δ/νσεις Δήμου Αγ. Δημητρίου