Ιστορικό Λεύκωμα

Όταν προέκυψε η ιδέα να δημιουργηθεί ένα βιβλίο για την ιστορία του τόπου μας, υιοθετήθηκε αμέσως από όλους, και το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχτηκε και στήριξε την προσπάθεια αυτή, συγκροτώντας διαπαραταξιακή επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου του συγγραφέα.

Ο ιστορικός, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Βασίλης Καρδάσης, στον οποίο ανατέθηκε η συγγραφή του έργου, έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στον Άγιο Δημήτριο. Έτσι, εκτός από την επιστημονική επάρκεια με την οποία καταπιάστηκε με το αντικείμενο, έβαλε και το προσωπικό του μεράκι, αφού ένιωθε κι αυτός την ανάγκη της καταγραφής της ιστορίας του τόπου του.

Το έργο ενισχύει την ιστορική μνήμη και αποτελεί, για τις νεότερες γενιές, σημαντικό εργαλείο γνώσης της ιστορίας της πόλης.
Η συγγραφή του Ιστορικού Λευκώματος του Δήμου Αγίου Δημητρίου με τίτλο «Από το Μπραχάμι στον Άγιο Δημήτριο ολοκληρώθηκε το 2002.