Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Στο Δήμο Αγ. Δημητρίου, τα σχολεία αποτελούν δυναμικά κέντρα γνώσης, με εργαστήρια, χώρους πολιτισμού και αναψυχής, βιβλιοθήκες και αθλητικές υποδομές, ικανά να αγκαλιάζουν και να εξυπηρετούν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και όλων των πολιτών.

Στα θέματα της εκπαίδευσης, ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και τον κτιριακό εξοπλισμό των σχολικών μονάδων μέσω των αρμόδιων Σχολικών Επιτροπών.