Επαγγελματική Εκπαίδευση

Δ.Ι.Ε.Κ. Παπάγου 23 & Καλλιθέας 210 9762971
1ο ΕΠΑΛ Αργοστολίου & Δήλου 210 9884862
2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Αργοστολίου & Δήλου 210 9844519
ΕΕΕΕΚ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
Αργοστολίου 65 210 9422076
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αργοστολίου 65 & Μακρυγιάννη 106 210 9801581

Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Δράσεις