ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 21/02/2024

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡ. ΑΠ.49.24

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡ. ΑΠ.49.24 ΔΗΜΟΤ.ΤΕΛΗ 2024

ΘΕΜΑ 2ο ΑΡ. ΑΠ.50.24

ΘΕΜΑ 2ο ΑΡ. ΑΠ.50.24 δημοτικος φορος 2024

ΘΕΜΑ 3ο ΑΡ. ΑΠ.51.24

ΘΕΜΑ 3ο ΑΡ. ΑΠ.51.24 ΤΕΛΗ ΚΝΧ 2024

ΘΕΜΑ 4ο ΑΡ. ΑΠ.52.24

ΘΕΜΑ 4ο ΑΡ. ΑΠ.52.24 ΤΕΛΗ διαφημισης 2024

ΘΕΜΑ 5ο ΑΡ. ΑΠ.53.24

ΘΕΜΑ 5ο ΑΡ. ΑΠ.53.24 ταπ 2024

ΘΕΜΑ 6ο ΑΡ. ΑΠ.54.24

ΘΕΜΑ 6ο ΑΡ. ΑΠ.54.24 ΤΕΛΗ νεκροταφειου 2024

ΘΕΜΑ 7ο ΑΡ. ΑΠ.55.24

ΘΕΜΑ 7ο ΑΡ. ΑΠ.55.24 ΤΕΧΝ.ΠΡΟΓΡ.2024

ΘΕΜΑ 8o ΑΡ.ΑΠ.56.24

ΘΕΜΑ 8o ΑΡ.ΑΠ.56.24 απε για περιβ.αναβ. περ.σταθμ. αγ.δημητριου

ΘΕΜΑ 9o ΑΡ.ΑΠ.57.24

ΘΕΜΑ 9o ΑΡ.ΑΠ.57.24 ΕΓΚΡ.ΠΡΟΣΛ.55+

ΘΕΜΑ 10o ΑΡ ΑΠ.58.24

ΘΕΜΑ 10o ΑΡ ΑΠ.58.24 XEP ΓΙΑ κτεο και κεκ οχηματ

ΘΕΜΑ 11o ΑΡ.ΑΠ.59.24

ΘΕΜΑ 11o ΑΡ.ΑΠ.59.24 δωρεα πλαισιο κομπιουτερς

ΘΕΜΑ 12o ΑΡ.ΑΠ.60.24

ΘΕΜΑ 12o ΑΡ.ΑΠ.60.24 δωρεα τεστ κομπιουτερς

ΘΕΜΑ-13ο-ΑΡ-ΑΠ.61.24

ΘΕΜΑ 13ο ΑΡ ΑΠ.61.24 εξειδ.πιστ. για ΑΠΟΚΡ.ΕΚΔΗΛΩ
υνε