Εικαστικά

Στο Δήμο Αγ. Δημητρίου πραγματοποιούνται μαθήματα ζωγραφικής, αγιογραφίας, βιτρό και φωτογραφίας για ενήλικες και παιδιά. Υπεύθυνος για την οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή των μαθημάτων είναι Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος.

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 9760505.