Θέατρο

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου λειτουργεί Θεατρική Ομάδα Ενηλίκων από το 1984, καθώς και Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι από το 1997.-