ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 12/4/24

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡ.ΑΠ.131.24

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡ.ΑΠ.131.24 συμφ.γνωμη για την οριοθ.ρεμ στη νεα σμυρνη

ΘΕΜΑ 7ο ΑΡ.ΑΠ.137.24

ΘΕΜΑ 7ο ΑΡ.ΑΠ.137.24 ΠΑΡΑΧ. ΧΩΡΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜ.&ΠΡΕΜΕΤΗΣ CENTRO

ΘΕΜΑ 8ο ΑΡ.ΑΠ.138.24

ΘΕΜΑ 8ο ΑΡ.ΑΠ.138.24 ΠΑΡΑΧ. ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΟ ΟΙΚΟΓ.ΣΤΟ ΚΚΕ

ΘΕΜΑ 9ο ΑΡ.ΑΠ.139.24

ΘΕΜΑ 9ο ΑΡ.ΑΠ.139.24 ΠΑΡΑΧ. ΧΩΡΟΥ ΠΛ. ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ ΣΤΟ ΚΚΕ

ΘΕΜΑ 2o ΑΡ ΑΠ.132.24

ΘΕΜΑ 2o ΑΡ ΑΠ.132.24 ΚΑΤΑΚ.ΠΡΑΚΤ.ΔΗΜΟΠΡ.ΓΙΑ ΚΕΠ

ΘΕΜΑ 3o ΑΡ ΑΠ.133.24

ΘΕΜΑ 3o ΑΡ ΑΠ.133.24 ΟΡ.ΔΙΑΚ ΣΥΝΤ.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΘΕΜΑ 4o ΑΡ ΑΠ.134.24

ΘΕΜΑ 4o ΑΡ ΑΠ.134.24 ΟΡ.ΔΙΑΚ ΚΑΤΑΣΚ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ

ΘΕΜΑ 4o ΑΡ ΑΠ.134.24

ΘΕΜΑ 4o ΑΡ ΑΠ.134.24 ΟΡ.ΔΙΑΚ ΚΑΤΑΣΚ.

ΘΕΜΑ 5o ΑΡ ΑΠ.135.24

ΘΕΜΑ 5o ΑΡ ΑΠ.135.24 ΑΙΤΗΣ.ΑΝΑΙΡ.ΚΟΣΜΑ

ΘΕΜΑ 6o ΑΡ ΑΠ.136.24

ΘΕΜΑ 6o ΑΡ ΑΠ.136.24 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘ.&ΜΕΣΩΝ ΚΕΡΑΙΕΣ

ΘΕΜΑ 10ο ΑΡ.ΑΠ.140.24

ΘΕΜΑ 10ο ΑΡ.ΑΠ.140.24 ΕΓΚΡ.ΚΙΝΗΣ.ΠΟΥΛΜΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΘΕΜΑ 11ο ΑΡ.ΑΠ.141.24

ΘΕΜΑ 11ο ΑΡ.ΑΠ.141.24 ΕΓΚΡ.ΚΙΝΗΣ.ΠΟΥΛΜΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΘΕΜΑ 12ο ΑΡ AΠ.142.24

ΘΕΜΑ 12ο ΑΡ AΠ.142.24 ΑΠΟΔ.ΧΕΠ ΛΙΑΣΑΣ