Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών περιόδου 2023-2024

Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών περιόδου 2023-2024

Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών περιόδου 2023-2024, της δράσης με τίτλο “Προώθηση και υποστήριξη  παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης“. Το πρόγραμμα στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των παιδιών, και ιδίως των παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία. Επιπρόσθετα, η δράση στοχεύει στην πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ΑμεΑ σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης.